Korupcijos prevencija

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją:

1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL

2. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681

3. Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2019 metų programa:

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2017/11/t2329pr.docx

4. Klaipėdos koncertų salės korupcinės prevencijos priemonių planas 2017-2019 m.:

http://koncertusale.lt/uploads/PDF/KKS%20korupcin%C4%97s%20prevencijos%20priemoni%C5%B3%20planas%202017-2019%20m..pdf

 Visos naujienos

NaujienosInformacija