Karjera

Klaipėdos koncertų salė skelbia konkursus
mišraus choro „Aukuras“ tenoro ir alto atlikėjų
pareigoms užimti (po 0,5 etato)
 
Skelbimo data: 2018-10-22
Konkursą organizuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė.
Pareigybės paskirtis: Užtikrinti profesionalaus mišraus choro „Aukuras“ veiklą.
Reikalavimai: turėti aukštąjį muzikinį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, gebėti skaityti chorines partitūras, privalumas – darbo patirtis chore.
Pagrindinės funkcijos: Dalyvauja mišraus choro „Aukuras“ kūrybinėje veikloje. Individualiai bei kolektyviai ruošia chorines balso partijas repeticijose ir viešai atlieka partijas koncertuose. Dalyvauja choro „Aukuras“ gastrolėse Lietuvoje ir užsienyje. Vykdo kolektyvo meno vadovo nurodymus susijusius su einamom pareigom.
Konkursui parengti: A. Salieri „Requiem“.
Konkursui pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti konkurse, asmens tapatybę, išsilavinimą, patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas, darbinę veiklą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas, gyvenimo aprašymą/kūrybinės veiklos aprašymą, motyvacinį laišką su argumentais, kodėl norėtų dirbti Koncertų salėje bei savo privalumų sąrašą, nurodant turimus įgūdžius.
Dokumentai priimami nuo2018 m. spalio 22 d.iki spalio 26 d. 15.30 val.Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinėje įstaigoje Klaipėdos koncertų salėje, 203 kab., Šaulių g. 36, Klaipėdoje.
Planuojama konkurso data: 2018 m. spalio 31 d.
Išsamesnė informacija: Klaipėdos koncertų salėstel. (8 46) 41 05 59, choro „Aukuras“ meno vadovo el. p. alfa@koncertusale.lt