Repertuaras ir gastrolės

Su viltimi ir tikėjimu

2018 Gruodžio 16 Įvykęs renginys
1 val. 20 min.

Renginio pradžia: 16.00 val.
Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčia

Klaipėdos choras „Aukuras“
Meno vadovas ir dirigentas Alfonsas Vildžiūnas
Klaipėdos brass kvintetas:
Sigitas Petrulis (meno vadovas, trimitas), Alius Maknavičius (trimitas), Monika Miliauskienė (valtorna), Steponas Sugintas (trombonas), Vidmantas Liasis (tūba)


Klaipėdos koncertų salėje dirbantys kolektyvai Brass kvintetas, vadovaujamas Sigito Petrulio, ir choras „Aukuras“, vadovaujamas Alfonso Vildžiūno, suvienijo kūrybines jėgas ir parengė bendrą programą „Su viltimi ir tikėjimu“. Gruodžio 16 dieną, sekmadienį, 16.00 valandą jos bus galima nemokamai paklausyti Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje. Po koplyčios skliautais pakiliai suskambės renesanso, baroko, klasicizmo epochų ir dabarties autorių sakraliniai kūriniai, advento ir Kalėdų giesmės, sukursiančios dvasingą susikaupimo nuotaiką.

Wolfgang Amadeus Mozart, Giovanni Gabrieli, Jacob de Haan, Henryk Jan Botor, Irving Berlin, Prosper Guidi, Cesar Franck, Franz Gruber, Zita Bružaitė, Vaclovas Augustinas, Jonas Švedas