Korupcijos prevencija

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją:

1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL

2. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681

3. Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2019 metų programa:

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2017/11/t2329pr.docx

4. Klaipėdos koncertų salės korupcinės prevencijos priemonių planas 2017-2019 m.:

http://koncertusale.lt/uploads/PDF/KKS%20korupcin%C4%97s%20prevencijos%20priemoni%C5%B3%20planas%202017-2019%20m..pdf

 Visos naujienos

Naujienos

KIVA-pristatymas-VIDEO-42b958beb5efb57969b7f99267f9cf02.png
Ketvirtadienis 21 birželio 2018 10:11
del darbo-a88b6bac5852f67e498bffb369c4c557.jpg
Antradienis 19 birželio 2018 09:48
Delione-sudeliota-9b3c239ef079b5e08de1c3aa2959b407.png
Pirmadienis 04 birželio 2018 14:23
KARILIONAS2-8d958135f0ffbe8cc6b8076dcf2b92c1.jpg
Trečiadienis 22 birželio 2016 15:04


Informacija